Posiadamy własną wytwórnię betonu. Wytwórnia wyposażona jest w nowoczesną aparaturę oraz laboratorium, dzięki której zapewniona jest wysoka jakość wyrobów.

Oferujemy:

  • betony towarowe klasy C 8/10, C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/45,
  • podsypki cementowo – piaskowe, stabilizacje 1,5 MPa, 2,5 – 5 MPa,
  • betony specjalistyczne.

Komputerowe sterowanie procesem produkcji gwarantuje uzyskanie najwyższych parametrów mieszanek betonowych a kotłownia umożliwia jego produkcję również w warunkach zimowych. Wysoki poziom produkcji wspiera dodatkowo wykwalifikowany i doświadczony personel a także wysokiej jakości certyfikowane materiały używane do produkcji,  takie jak: kruszywa, cement i odpowiednie dodatki chemiczne.

Stała kontrola jakości produkcji odbywa się zarówno w nowocześnie wyposażonym laboratorium, jak i na placach budów (posiadamy mobilne laboratorium).

Uzupełnienie podstawowej działalności firmy stanowią usługi w zakresie transportu i pompowania mieszanki betonowej oraz szeroko rozumianego doradztwa dotyczącego zastosowania oferowanych produktów.

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym: 5 betonomieszarek, 3 pompogruszki (ramię 28, 32 m) oraz wywrotki 3 i 4-osiowe.