Zajmujemy się między innymi wydobyciem, produkcją i sprzedażą kruszyw dla branży budowlanej, drogowej jak również dla klientów indywidualnych. Asortyment kruszyw obejmuje miedzy innymi piaski, żwiry, pospółki piaskowo – żwirowe, mieszanki kruszyw łamanych, tłucznie, kruszywa budowlano – drogowe odsiewki oraz kamienie.

Asortyment kruszyw obejmuje m.in.:

  • Pospółkę,
  • Piasek – frakcja 0 – 2 oraz 0 – 4,
  • Żwir –frakcja 2 – 8, 8 – 16,
  • Kruszywo łamane (tłuczeń) – frakcja 0 – 31,5 oraz 0 – 63,
  • Humus.

 

Pospółka
Jest materiałem sypkim lub kawałkowym niesortowanym, pozyskiwany bezpośrednio z wyrobiska. Pospółka jest gruntem rodzimym mineralnym, mieszanką żwiru i piasku. Ze względu na dobre właściwości mechaniczne i filtracyjne znajduje zastosowanie w nasypach, podbudowach, warstwach odsączających, mrozoochronnych i odcinających. Ze względu na swoje właściwości zagęszczające nadaje się również do budowy i remontów nawierzchni dróg gruntowych, polnych i leśnych.

Gęstość nasypowa: 1,7 t/ m3

 

Piasek 0 – 2, 0 – 4
Piasek jest kruszywem naturalnym, drobnoziarnistym, o niezmiennym składzie ziarnowym i wysokiej (>92%) zawartości kwarcu. Ze względu na wysoki współczynnik zagęszczenia, przeznaczenie wyrobu najszerzej plasuje się w drogownictwie i budownictwie jako materiał stosowany na nasypy, do zasypywania i uszczelniania wykopów, jako materiał do wymiany podłoża,do produkcji betonów i prefabrykatów budowlanych (bloczki fundamentowe, kręgi betonowe, ogrodzenia betonowe, belki stropowe, palisady, obrzeża, płyty drogowe, płyty chodnikowe). Ze względu na właściwości zagęszczające nadaje się na podbudowy pod kostkę betonową i granitową, do remontów dróg gruntowych, polnych i leśnych oraz do warstw filtracyjnych.

Gęstość nasypowa: 1,7t/ m3

 

Żwir –frakcja 2 – 8, 8 – 16,

Żwir to naturalny materiał gruboziarnisty, który jest okruchową skałą o luźnej postaci, złożoną z obtoczonych okruchów skał i minerałów o średnicy ziaren 2 – 63 mm. Żwir znajduje zastosowanie przede wszystkim w produkcji betonu towarowego, produkcji galanterii i prefabrykatów budowlanych. Stosuje się go do produkcji podbudów z chudego betonu oraz do wykonywania robót budowlanych jako materiał na podbudowy, nasypy, umocnienia gruntów.

Gęstość nasypowa: 1,7 t/ m3

 

Kruszywo łamane (tłuczeń) – frakcja 0 – 31,5, 0 – 63

Kruszywo łamane tzw. tłuczeń służy przede wszystkim do utwardzania terenów grząskich, podmokłych, gliniastych. Jest doskonałym materiałem do podbudowa dróg, budowy placów i robót drenarskich.

Gęstość nasypowa: 1,9 t/m3

 

Humus

próchnica glebowa.

Gęstość nasypowa: 1,7 t/m3