Zapytania ofertowe

BUDOKOP PIOTR GŁODOWSKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„ZWIĘSZENIE UDZIAŁU TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOKOP PIOTR GŁODOWSKI”

 

Celem projektu jest zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnym w zarządzaniu przedsiębiorstwem wraz z przeszkoleniem pracowników