Posiadamy wytwórnię betonu wyposażoną w nowoczesną aparaturę oraz własne laboratorium. Komputerowe sterowanie procesem produkcji gwarantuje uzyskanie najwyższych parametrów mieszanek betonowych. Wysoki poziom produkcji wspiera dodatkowo wykwalifikowany i doświadczony personel, a także wysokiej jakości certyfikowane materiały używane do produkcji.

 

W stałej ofercie posiadamy:

  • betony towarowe klasy C 8/10, C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/45,
  • podsypki cementowo – piaskowe, stabilizacje 1,5 MPa, 2,5 – 5 MPa,
  • betony specjalistyczne.

Profesjonalne rozwiązania

Wyróżnia nas stała kontrola jakości produkcji, którą przeprowadzamy we własnym laboratorium, weryfikując właściwości użytkowe i zgodność produktów z obowiązującymi normami.

Uzupełnieniem oferty są usługi w zakresie transportu, pompowania mieszanki betonowej oraz doradztwa z obszarów zastosowania mieszanek w procesie budowlanym.

Pospółka | Piasek | Żwir | Kruszywo łamane (tłuczeń) | Humus

Kruszywa

Zajmujemy się również wydobyciem, produkcją i sprzedażą kruszyw dla branży budowlanej, drogowej jak również dla klientów indywidualnych. Asortyment kruszyw obejmuje piaski, żwiry, pospółki piaskowo – żwirowe, mieszanki kruszyw łamanych, tłucznie, kruszywa budowlano – drogowe odsiewki oraz kamienie. W naszych zasobach znajduje się żwirownia z której pozyskujemy różne frakcje kopalin. W ramach usług oferujemy transport zakupionych kruszyw.

W naszej ofercie znajdują się:

  • pospółka,
  • piasek – frakcja 0 – 2 oraz 0 – 4,
  • żwir –frakcja 2 – 8, 8 – 16,
  • kruszywo łamane (tłuczeń) – frakcja 0 – 31,5 oraz 0 – 63,

 

 

Złóżzapytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
BUDOKOP 2020