Projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”

Działnie1.5 – „Nowoczesne firmy”, Poddziałanie 1.5.2 – „Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego regionu”

Tytuł projektu „Kontynuacja tradycji regionalnych sposobem na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Budokop-Kruszywa”

Celem projektu jest  budowanie przewagi konkurencyjnej Wnioskodawcy poprzez tworzenie nowej oferty produktowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu poprzez kontynuacje  tradycji kamieniarskich. W ramach przedmiotowego projektu Wnioskodawca podejmie działania zmierzające do wdrożenia

w działalności gospodarczej i dotychczasowej oferty produktowej kamienia łupanego. Nowa oferta produktowa w postaci kamienia łupanego i lastriko będzie możliwa do wprowadzenia dzięki kontynuacji tradycji w zawodzie kamieniarza.

Całkowita wartość projektu: 3 178 627,50 zł

Wkład EFRR: 1 754 705,75 zł

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”

Działnie1.5 – „Nowoczesne firmy”, Poddziałanie 1.5.2 – „Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego regionu”

Tytuł projektu „ Wzrost konkurencyjności firmy Budokop-Beton Sp. z o.o. poprzez odtworzenie tradycji betoniarskich w Lidzbarku Warmińskim”

Celem projektu jest  budowanie przewag konkurencyjnych firmy Budokop -Beton poprzez tworzenie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu tj. przywrócenie tradycji betoniarskich na terenie Lidzbarka Warmińskiego z wykorzystaniem nowych procesów technologicznych.

 

Całkowita wartość projektu: 3 673 764,00 zł

Wkład EFRR: 1 970 989,32 zł

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”

Działnie1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)”

Poddziałanie 1.3.4. – „Tereny inwestycyjne”

Tytuł projektu „ Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa Budokop-Beton Sp. z o.o.”

Celem projektu jest  Przygotowanie terenu inwestycyjnego o powierzchni 3,2708 ha, tj. przygotowanie infrastruktury telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej i energetycznej na potrzeby przedsiębiorstwa Budokop-Beton Sp. z o.o.

 

Całkowita wartość projektu: 5 813 249,97 zł

Wkład EFRR: 3 303 627,42 zł

 

 

PROJEKT DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4. Wzór na konkurencję Etap I

Tytuł projektu: „ Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy Budokop – Beto Sp. z o.o. poprzez zarządzanie wzornictwem”

 

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez opracowanie strategii wzorniczej. W najbliższej przyszłości firma planuje intensywnie się rozwijać i inwestować. W pierwszej kolejności zaplanowane jest wprowadzenie na rynek nowych produktów (wytwarzanych z betonu) dotychczas nie wytwarzanych w firmie, co wiąże się z opracowaniem nowego desingu w celu dobrego skomunikowania i zaznaczenia nowości i odmienności nowych towarów m.in. pustaki szalunkowe, drenobeton, ciepły beton, ławki.

Planowane efekty realizacji projektu to kompleksowa analiza działania firmy, która w przyszłości pozwoli na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności produkcji i tym samym na wzrost zysków.

Całkowita wartość projektu: 142 680,00 zł

Wkład EFRR: 98 600,00 zł

 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4. Wzór na konkurencję Etap II

Tytuł projektu: „ Wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej poprawą konkurencyjności firmy Budokop – Beton Sp. z o.o.”

 

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Budokop Beton Sp. z o.o. poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających z przyjętej strategii wzorniczej i zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem. Wdrożenie rekomendacji z przyjętej strategii pozwoli na realizację głównego celu rozwojowego Spółki jakim jest uruchomienie produkcji innowacyjnych produktów w postaci wyrobów z betonu w klasie standardowej, w klasie premium, wyrobów z betonu dla instytucji publicznych oraz betonu o walorach estetycznych.

Planowane efekty realizacji projektu to włączania do oferty nowych produktów wykonanych z betonu z uwzględnieniem procesów opartych o design.

Całkowita wartość projektu: 5 158 520,00 zł

Wkład EFRR: 2 898 100,00 zł

Biuro handlowe

czynne pon. – pt. w godzinach 7.00 – 17.00

Dział sprzedaży kostki brukowej

tel. 881 444 375

sprzedaz@budokop.net

Dział sprzedaży betonu towarowego

tel. 535 439 996

sprzedaz@budokop.net

Sekretariat

tel. 89 767 51 24 | m. 530 602 001

sekretariat@budokop.net

BUDOKOP Piotr Głodowski

11-100 Lidzbark Warmiński

ul.Olsztyńska 15

NIP 743-116-59-27

BUDOKOP Beton Sp. z o.o.

11-100 Lidzbark Warmiński

ul.Olsztyńska 15

NIP 739-375-23-66

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
BUDOKOP 2020