Cele projektu: Wzrost konkurencyjności Spółki Budokop-Beton  poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej z uwzględnieniem rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej.

 

Planowane efekty − wprowadzenie na rynek innowacji produktowej oraz  wdrożenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji produktowej.  Wzmocnienie  konkurencyjności Spółki Budokop-Beton  poprzez wdrożenie zarządzania designem

 

Wartość projektu  − 5 158 520.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 2 898 100.00 zł.