Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 – „Wzór na konkurencję”  Etap II

Wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej poprawą konkurencyjności firmy BUDOKOP BETON SP. Z o.o.

 

Firma Budokop istnieje od 1997 roku. Podstawowym profilem działalności firmy jest budowa dróg, produkcja betonu towarowego oraz sprzedaż kruszyw. Realizujemy zadania dla instytucji państwowych, prywatnych przedsiębiorstw oraz indywidualnych klientów.